Światowa mapa pamięci


Główne obchody 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz będą miały miejsce przed Bramą Śmierci KL Auschwitz II–Birkenau. W bardzo wielu krajach, w tym dniu – będącym od dziesięciu lat Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu – odbędą się różne rocznicowe wydarzenia. Będzie to niezwykły symbol tego, że pamięć o dramacie Auschwitz i pamięć o jego Ofiarach leży w sercach ludzi na całym świecie. Chcemy pokazać ogrom tej światowej mapy pamięci. Jeżeli chcą Państwo dołączyć do nas, prosimy o skorzystanie z formularza.

 

To będzie wyjątkowa rocznica

Rozmowa z dr. Piotrem M.A. Cywińskim, dyrektorem Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz

Przyszłość naszej cywilizacji leży tak naprawdę w naszych rękach i musimy być odpowiedzialni za kształt tej przyszłości. Natomiast mądra wizja przyszłości musi być zakorzeniona w pamięci.


Wyzwolenie KL Auschwitz-Birkenau


Podczas przygotowań do likwidacji obozu Niemcom udało się ewakuować i wykorzystać dla potrzeb niemieckiej gospodarki wojennej ok. 100 tysięcy więźniów jako niewolniczą siłę roboczą oraz sporą ilość nagromadzonego w obozie mienia, przede wszystkim rzeczy zrabowanych deportowanym na Zagładę Żydom. 27 stycznia 1945 r. w obozie macierzystym Auschwitz I oraz w obozach Auschwitz II-Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około 7 tysięcy więźniów.