18 Filarów Pamięci

O autentyzm Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, jedynego w tym stopniu zachowanego z wielkich obozów Zagłady, konsekwentnie dbają dziś profesjonalni konserwatorzy. Aby sprostać temu wyzwaniu postanowiono stworzyć Kapitał Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau. To z jego zysków finansowane będą kompleksowe prace konserwatorskie. To dzięki niemu autentyzm tego Miejsca przetrwa, aby świadczyć o losie tych, którzy sami poświadczyć już swej historii nie mogą. 

Celem Fundacji Auschwitz-Birkenau założonej w 2009 r. jest stworzenie Kapitału Wieczystego, z którego zyski przeznaczone będą na finansowanie konserwacji wszystkich autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.

Docelowo Kapitał wynosić ma 120 milionów euro, a planowany roczny przychód jest szacowany na 4-5 milionów euro. Dzięki temu będzie możliwa realizacja Globalnego Planu Konserwacji – długofalowego programu, który obejmować będzie wszystkie prowadzone przez ekspertów prace wykonywane na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz. 

W ciągu ostatnich sześciu lat Fundacja Auschwitz-Birkenau współpracowała z 31 państwami. Wpłaty i deklaracje sięgają już 102 milionów euro. Brakuje jeszcze 18 milionów. Zachowanie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau nie może pozostawać wyłącznie w gestii państw. Pomóc powinny także osoby indywidualne – świadomi obywatele świata. Wielkoduszni darczyńcy – 18 osób chcących przeciwstawić się historii biernych świadków historii. 18 osób chcących, aby ich głos słyszany był w tym i w następnych pokoleniach. 18 Filarów Pamięci. 

Dzięki temu autentyczność miejsca będzie cały czas mogła świadczyć o losie tych, którzy nie mogą już opowiedzieć swojej historii. Wierzymy, że do 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau 27 stycznia 2015 r. możemy zebrać brakujące 18 milionów euro. Jesteśmy to winni historii i przyszłym pokoleniom. 

FILARY PAMIĘCI:

• Melinda Goldrich, Andrea Goldrich Cayton oraz Goldrich Family Foundation, stworzona przez ich ojca, Jona Goldricha, ocalałego z Holokaustu, przedsiębiorcę branży budowlanej;

• Elly Kleinman – zarządzający w branży ochrony zdrowia, założyciel Kleinman Family Holocaust Education Center, które zajmuje się przekazywaniem doświadczeń ortodoksyjnych Żydów z okresu Holokaustu;

• Ronald S. Lauder – były ambasador USA w Austrii, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów;

• Frank Lowy – założyciel Westfield Group, australijskiej firmy będącej światowym liderem w branży centrów handlowych, ocalony z Holokaustu, który stracił wielu członków swojej rodziny w Auschwitz;

• Lily Safra oraz The Edmond J. Safra Foundation — Lily Safra jest przewodniczącą Fundacji założoną przez jej b.p. męża. Obszarami działania Fundacji są badania medyczne oraz opieka zdrowotna, edukacja, religia, humanitaryzm i kultura;

• The Righteous Persons Foundation Stevena Spielberga, która wspiera działania mające na celu pomoc nowym pokoleniom w znaczące zaangażowanie się w życie żydowskie oraz inspirowanie ludzi do budowania sprawiedliwszego świata.

• Toronto Jewish Community

WIĘCEJ INFORMACJI O „FILARACH PAMIĘCI”