Narodowość i liczba ofiar Auschwitz

1,3 mln deportowanych

Niemieccy naziści deportowali do Auschwitz co najmniej 1,3 mln osób ponad 20 narodowości. 400 tys. z nich zostało zarejestrowanych i osadzonych w obozie koncentracyjnym jako więźniowie. Żydzi stanowili 85% wszystkich deportowanych i 90% ogółu zamordowanych.

1,1 mln zamordowanych

Spośród 1,3 mln deportowanych do Auschwitz śmierć poniosło co najmniej 1,1 mln:

  • 900 tys. Żydów zamordowanych w komorach gazowych natychmiast po przybyciu do obozu;
  • Z 400 tys. zarejestrowanych w obozie więźniów śmierć poniosła połowa –  200 tys. osób, w tym: prawie 100 tys. Żydów, 64 tys. Polaków, 21 tys. Romów, 14 tys. sowieckich jeńców wojennych i ponad 10 tys. więźniów innych narodowości.

Deportowani ogółem i zamordowani w Auschwitz

Narodowość/kategoria 

Liczba deportowanych 

Procent wszystkich deportowanych 

Liczba ofiar

Procent zamordowanych w obrębie narodowości/kategorii 

Procent wszystkich zamordowanych

Żydzi

1,1 mln

85%

~1 mln

90%

91%

Polacy

140 tys.

10,8%

~70 tys.

46%

5,8%

Inne grupy

25 tys.

1,9%

~12 tys.

48%

1%

Romowie (Cyganie)

23 tys.

1.8%

~21 tys.

91.3%

1,7%

Jeńcy radzieccy

15 tys.

1.2%

~14 tys.

93%

1,3%

Razem

~1,3 mln

~100%

~1,1 mln

84%

~100%

 

Żydzi deportowani do Auschwitz z podziałem na kraje pochodzenia

(według granic sprzed 1939 r.)

 

Kraj pochodzenia

Liczba

Węgry (według granic z lat wojny)

430 tys.

Polska

300 tys.

Francja

69 tys.

Holandia

60 tys.

Grecja

55 tys.

Protektorat Czech i Moraw (Theresienstadt)

46 tys.

Obozy koncentracyjne i inne ośrodki

34 tys.

Słowacja (według granic z lat wojny)

27 tys.

Belgia

25 tys.

Niemcy i Austria

23 tys.

Jugosławia

10 tys.

Włochy

7,5 tys.

Łotwa

1 tys.

Norwegia

690

Razem

~ 1,1 mln

Więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz

Niemcy uwięzili w obozie koncentracyjnym Auschwitz około 400 tys. osób:

  • 200 tys. Żydów (50% ogółu)
  • 140 tys. Polaków (35%)
  • 25 tys. osób różnej narodowości (6%)
  • 21 tys. Romów (5,3%)
  • 12 tys. jeńców sowieckich (4%)

Wśród 25 tys. osób różnej narodowości najliczniejszą grupę stanowili Czesi (9 tys.), oprócz nich w obozie znaleźli się także: Białorusini (6 tys.), Niemcy (4 tys.), Francuzi (4 tys.), Rosjanie (1,5 tys.), Jugosłowianie (głównie Słoweńcy, ale też Chorwaci i Serbowie) i Ukraińcy.

W niewielkiej liczbie (grupy od kilku do kilkudziesięciu osób) w obozie osadzono też więźniów m.in. z: Albanii, Belgii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Węgier, Włoch (kolejność alfabetyczna, nieodzwierciedlająca liczebności).

 

Narodowość

Liczba

Żydzi

200 tys.

Polacy

140 tys.

Romowie

21 tys.

Jeńcy sowieccy

12 tys.

Czesi

9 tys.

Białorusini

6 tys.

Niemcy

4 tys.

Francuzi

4 tys.

Rosjanie

1,5 tys.

Jugosłowianie

800

Ukraińcy

500

Inni

200

Razem

~ 400 tys.

 (minisłownik pojęć z historii Auschwitz)