„Polski obóz koncentracyjny” czy „niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny”?

  • Auschwitz, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny – określenie historycznie poprawne i w takiej formie przyjęte przez UNESCO
  • Auschwitz, polski obóz koncentracyjny – określenie nieprawdziwe, dezinformujące, sugerujące całkowicie fałszywe wyobrażenia o odpowiedzialności za zbrodnie niemieckich nazistów, stanowiące formę rewizjonizmu obraźliwą dla ofiar. 

  Obóz koncentracyjny Auschwitz – definicja

„Konzentrationslager Auschwitz” (KL Auschwitz, z niemieckiego: obóz koncentracyjny Auschwitz) to nazwa państwowego niemieckiego obozu koncentracyjnego utworzonego przez niemieckich nazistów w 1940 r., w czasie drugiej wojny światowej, na obrzeżach miasta Oświęcimia, włączonego wraz z tą częścią okupowanej przez Niemcy Polski do Trzeciej Rzeszy. 

  „Polskie obozy koncentracyjne” – dezinformacja

„Polskie obozy koncentracyjne” to nieprawdziwe, dezinformujące, rodzące podejrzenia o rewizjonizm i historycznie mylące określenie stosowane w niektórych mediach, publikacjach i opracowaniach historycznych w odniesieniu do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym KL Auschwitz, znajdujących się w granicach Polski. 

Obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady były tworzone i administrowane przez państwo niemieckie. W okresie, kiedy obozy te zostały przez nazistów założone, państwo polskie nie istniało. Obszary Auschwitz były nie tylko okupowane przez Niemcy, ale i włączone geograficznie do państwa niemieckiego. W czasie niemieckiej okupacji Polski (1939-1945) legalnym ośrodkiem władzy polskiej był Rząd RP na uchodźstwie z siedzibą w Londynie, który nie podejmował decyzji o tworzeniu tych obozów koncentracyjnych ani w żaden sposób nie partycypował w administrowaniu nimi. Polskiemu rządowi na uchodźstwie podlegały struktury polskiego państwa podziemnego, które również nie brały żadnego udziału w działalności tych obozów, podejmując działania skierowane przeciwko ich niemieckim twórcom oraz zarządcom.

Używanie określenia  „polskie obozy koncentracyjne” w publikacjach, u wielu nieznających historii osób wywołuje przekonanie, że to Polacy zakładali obozy koncentracyjne oraz że wraz z niemieckim okupantem byli współsprawcami zagłady Żydów i innych zbrodni popełnionych w tych obozach.

  Auschwitz na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

W związku z powtarzającymi się sformułowaniami o „polskich obozach koncentracyjnych”  w 2007 r., na wniosek Polski, została podjęta decyzja UNESCO o zmianie brzmienia tytułu wpisu pozostałości obozu koncentracyjnego Auschwitz z: „Obóz koncentracyjny Auschwitz” na: „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”.

  Japońska bomba atomowa

Warto zauważyć, że choć w czasie II wojny światowej obozy koncentracyjne założone zostały przez niemieckich nazistów nie tylko na terenie okupowanej przez nich Polski, lecz także na obszarze m.in. Litwy, Łotwy, Francji i Holandii, to w mediach nie pojawiają się sformułowania „francuskie obozy koncentracyjne” czy „holenderskie obozy koncentracyjne”. Nie mówi się też na przykład – co nakazywałaby „geograficzna logika” – o „japońskich bombach atomowych” zrzuconych na Hiroszimę i Nagasaki.